Welkom

Stichting Bewonersraad Gemeente Boxmeer

De Bewonersraad Boxmeer behartigt de belangen van huurders van Mooiland in de gemeente Boxmeer. Dat doen wij door samen te werken met Mooiland, wijk- en dorpsraden, gemeente, bewonerscommissies en andere organisaties werkend in het gebied van wonen. De belangrijkste thema’s zijn: betaalbare woningen, onderhoud, voldoende woningen, leefbaarheid en veiligheid. Ook staan actualiteiten of vragen van onze achterban op de agenda.

Tijdens de maandelijkse bestuursvergaderingen bespreken we de actualiteiten in de gemeente Boxmeer. Met Mooiland en de Gemeente wisselen we informatie uit over bijvoorbeeld bouwplannen, leefbaarheid en samenwerking.

Twee leden van de Bewonersraad Boxmeer zijn vertegenwoordigd in de Koepel. Samen met de vertegenwoordigers van de vijf lokale bewonersraden in het werkgebied van Mooiland staan we voor de belangen van alle huurders van Mooiland. De Koepel adviseert Mooiland gevraagd en ongevraagd over bijvoorbeeld het huurbeleid en onderhoud van de woningen. Belangrijke zaken dus die huurders aangaan.

Samen staan we sterker dan alleen!

Heeft u een idee hoe de leefbaarheid in uw buurt beter kan?

Klik hier en mail ons. Wij nemen dan contact met u op.

info@bewonersraadboxmeer.nl