Activiteiten

De Bewonersraad Boxmeer is een actieve organisatie. De leden van de bewonersraad gaan regelmatig in gesprek met partijen die zich bezig houden met wonen. Vooral met Mooiland maar ook met gemeente, dorps- en wijkraden. Daarbij betrekken we onze achterban, de huurders van Mooiland in gemeente Boxmeer. Dat doen we dagelijks in onze eigen woonomgeving maar ook tijdens activiteiten in de gemeente. Zo weten we precies wat er speelt op gebied van wonen in de gemeente Boxmeer.

Lees hierover meer bij Nieuws.

In 2017 zetten we ons in voor:

Herstructurering

Met Mooiland en de bewoners / nieuwe huurders van de Hofstede Elderom, Overloon en Tiendplein praten we in de klankbordgroep mee over de projecten. Dat kan gaan over het sociaal plan, de voortgang of de bouwtekeningen. We letten op praktische zaken en of de belangen  goed behartigd worden.

Buurtontwikkeling

De Bewonersraad Boxmeer adviseert Mooiland over de beheerplannen van specifieke gebieden in de gemeente Boxmeer. In dergelijke plannen is beschreven hoe de gebieden er voor staan en welke ontwikkelingen er daar in de komende jaren staan te gebeuren.

Ook gaan we in gesprek met wijk- en dorpsraden. Zij zijn voor ons belangrijke partners als het gaat om fijn wonen in de gemeente Boxmeer. Dit jaar richten we ons op de kernen.

Leefbaarheid

De bewonersraad loopt mee met wijk- schouwen en constateren waar de leefbaarheid beter kan. Dat kan gaan over verlichting, openbaar groen, vervuiling maar ook over eenzaamheid en sociale cohesie.

We zien er op toe dat de gemaakte afspraken met gemeente en Mooiland worden nagekomen.

De bewonersraad kan op verzoek van huurders of bewonerscommissies optreden als ondersteuner of adviseur.

Burendag is een landelijk initiatief van het Oranjefonds. De bewonersraad zet zich ook in voor meer ontmoeting in de wijken. Daarom stimuleren we bewoners om Burendag te organiseren in hun buurt. We maken hen bekend met de Burendag en ondersteunen (praktisch) daar waar dat nodig is.

Contact met de achterban

Om goed te weten wat er speelt en leeft in de gemeente Boxmeer zoeken we actief contact met de huurders van Mooiland in de gemeente Boxmeer. Zo horen we rechtstreeks wat er speelt en leeft en waarop wij ons kunnen inzetten. U kunt ons telefonisch, per e-mail of via Facebook bereiken.

Samen met de bewoners van het nieuwe Weijerstaete en Mooiland, maken we plannen voor de inrichting van de algemene ruimte. Voor ons een mooie kans om in gesprek te gaan met betrokken huurders.